Polityka Prywatności

Opakowanie produktu:
Produkty zakupione w skleperos.pl zapakowane są w czarną folię nieprześwitującą i kopertę bąbelkową, lub karton. Na zewnątrz przesyłki nie ma żadnych reklam, ani oznak co może znajdować się w środku. Nadawca to F.H. Big-Tom z Tarnowa której nazwa także nie jest kojarzona z branżą erotyczną. Opakowanie produktu absolutnie nie zawiera napisów typu SexShop, ani innych napisów sugerujących zawartość przesyłki.

Możliwość dyskretnego odbioru przesyłki:
Przesyłka może być dostarczona na różne sposoby:

1. Najpopularniejszy to przyjście pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej bezpośrednio na podany przez Państwa adres i odebranie przesyłki, jednak w tej opcji przesyłkę może odebrać osoba trzecia.

2. Następna możliwość to wysyłka Poste Restante – Odbiór w Punkcie Poczty Polskiej, nie przychodzą żadne wiadomości o przesyłce ani osoba doręczająca, paczkę należy odebrać po około 3 dniach od nadania w wybranym po zakupie Urzędzie Pocztowym.

3. Kolejny sposób nadania paczki to Paczkomat firmy INPOST, paczka nadawana jest na wskazany przez Państwa paczkomat, gdy przesyłka jest umieszczona w paczkomacie firma inpost wysyła do Państwa SMS i e-mail z kodem odbioru paczki z paczkomatu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Dychtoń prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą Handlową Big-Tom, pod adresem: ul. Czysta 6E, 33-100 Tarnów, NIP: 873-262-38-97 (dalej: „Podmiot”)
 • Dane kontaktowe
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email: kontakt@skleperos.pl lub pisemnie na adres: Big-Tom ul. Czysta 6E 33-100 Tarnów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: Zawarcia i realizacji umowy Podstawa przetwarzania: umowa
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celu badania satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Podmiot Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Podmiotu z produktów i świadczonych usług
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celach archiwalnych Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową  Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

 • Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe;

Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym, serwis urządzeń rejestrujących dane osobowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Informacje o zamówieniach będą przetrzymywane na stronie www.skleperos.pl maksymalnie 6 miesięcy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych Podmiot może odmówić zawarcia umowy, np. gdy dane są niezbędne do wystawienia faktury, dostawy towaru, procedury reklamacji, realizacji płatności itp.
 • W procesie wykonywania umowy Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).

Aby przeglądać zasoby tej strony musisz być pełnoletni. Masz conajmniej 18 lat?

Left Menu Icon